Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Category Archives: Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 47 (Kết cục)

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 47 Mở tiệm đại cát (Kết cục)

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 46

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 46 – Chấm dứt Tử Vong Cốc chi lữ

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 45

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 45 – Ngoại công và bằng hữu của ngoại công

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 44

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 44 – Quỷ thần chân diện mục

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 43

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 43 – Gặp lại Khiêm Hòa và Mộ Thiên

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 42

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Chương 42 – Quỷ thần kỳ nguyện

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 41

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Chương 41 – Chuyển chức nhiệm vụ

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 40

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 40 Ca ca

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 39

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 39 Tình địch?

Read more of this post

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ – Chương 38

《Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Tác giả : Vân Liễu

Editor: Thanh

Beta: Phong

Chương 38 Nụ cười của nữ thần Venus

Read more of this post