Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Category Archives: Hiện đại

Vệ Khê – Phiên ngoại 2 – Một ngàn đóa hoa hồng

Thanh: Đến hẹn lại lên, lễ rồi, có quà cho mọi người

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Phiên ngoại 2 – Một ngàn đóa hoa hồng

Read more of this post

Advertisements

Vệ Khê – Phiên ngoại 1 – Cám dỗ ngọt ngào

Thanh : Tung bom mừng 8/3

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Phiên ngoại 1 – Cám dỗ ngọt ngào

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 63 (Chính văn hoàn)

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 63 – Viên mãn (Kết thúc chính văn)

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 62

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 62 – Chuyện về mẹ

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 61

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 61 – Đau khổ (tiếp tập 2)

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 60

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 60 – Đau khổ (A.K.A: Tiếng lòng của Thanh)

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 59

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 59 – Rốt cuộc cũng làm (A.K.A: tiếng lòng của Thanh)

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 58

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 58 – Ép buộc

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 57

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 57 – Quan hệ cha con

Read more of this post

Vệ Khê – Quyển Hạ – Chương 56

Vệ Khê

Tác giả : Nam Chi

Edit : Thanh

Beta : Phong

Quyển Hạ Chương 56 – Giáo huấn

Read more of this post