Thanh Phong

Thịnh thế thanh phong

Category Archives: Cổ trang

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 16

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 16 – Ước định

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 15

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Nghĩ cách cứu viện 

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 14

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Dương đông kích tây

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 13

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án –  Trọng sinh

Read more of this post

Điên đảo chúng sinh – Chương 23

Tết mọi người hay ngâm cũ kiệu, đồ chua để ăn, Thanh Phong bọn ta cũng ngâm mà ngâm hơi bị lâu. May mà mấy thứ này không có hạn sử dụng gì, mời mọi người ngon miệng nhé.

Điên đảo chúng sinh

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu

Edit : Phong

Beta : Thanh

Chương 23.  Thất tung án quỷ dị

 (Vụ án mất tích quỷ dị)

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 12

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 12 Manh mối

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 11

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 11 Nghi điểm

Read more of this post

Điên đảo chúng sinh – Chương 22

Cái này thì mới gọi là hiếm của hiếm nè, ta mè nheo với Phong bà bà dữ lắm mới có được chương này đó. Chương này Phong dịch để lại lỗ chỗ quăng Thanh ta beta rùi dịch tiếp, xong ta lại quăng cho Phong beta, hơ hơ, kì này Edit với Beta không phân biệt ai với ai hết.

Điên đảo chúng sinh

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu

Edit : Thanh Phong

Beta : Thanh Phong

Chương 22.  Hưu tức nhật (2)

  Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 10

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 10 Bệnh

Read more of this post

Thất Ngũ Kỳ Án Lục – Đệ tam án – Chương 09

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit : Thanh

 Beta : Phong

Đệ tam án – Phượng Hoàng kỳ án – Chương 09 Lộng xảo thành chuyên (Khéo quá hóa vụn)

Read more of this post